Hos kunder i Sverige - Klicka för större bild

  • Vervaeke Maxiport - Vindnät grått 90% - privat hangar
  • Vervaeke - vindnät 90 % vindreduktion - Rullportar i gavel - Ridåportar i långsidor
  • Vervaeke - vindnät 90% - Vertikalt inspända vindskydd - Rullportar i gavel
  • Från utsida Vervaeke vertikalt inspända vindskydd nät 90% vindred.
  • Vervaeke Ridåport i rödbrunt vindnät - 90% vindreduktion
  • Ridåporten - mycket kostnadseffektiv stor port!
  • Ridåport
  • Vindskydd över btg-element. Närmast gavel - Rullport
  • Rullport i vindnät 98% nederst och 90% upptill.

Välj språk vid flaggan till höger i svarta bandet överst på sidan!

Högra spaltens klickbara rubriker leder dig till Vervaeke sida för respektive produkt. Se gärna "Manual" för de produkter du vill veta mer om. Där finner du montageinstruktioner med skissade figurer och förteckning över ingående detaljer. Längre ner i dokumenten finner du även en och annan bild som är till vägledning.

Några produkter från Vervaeke - Levererade genom Brovema AB

MAXIPORT

De horisontella banden, infästa i lagrade rullar i rostfria vertikala rullskenor, lyfts uppåt med vajer och samlar duken hängande mellan banden, i U-formade veck. Justerbara spännare håller spännbanden spända. Porten står emot hårt väder och vind. Storlek upp till BxH - 18x6 meter. Manuell manövrering med vinsch eller med motordrift.

RULLPORT

Manuell eller eldriven rullas ridån upp. Vindnät eller tät kanvas. Varmgalvaniserad U-profil i sidorna. Stark aluminium profil tvärs över bottendelen. Låses fast mot bottenbommen med låssprint och spänns stramt. Storlek upp till 6x6 meter.

EUROPORT

Fritt beskrivet - en avancerad stabil rullport med horisontella profiler i duken. Behöver inte låsas fast mot vinden (som i rullport). Kan lämnas delvis öppen för passage som inte kräver högsta höjd.

RIDÅPORT

Ridån hänger i rullskena upptill. Spänns hårt horisontellt med kraftiga snabbspännare. Dras åt sidan till öppet läge och samlas ihop med repslinga. Öppningar upp till BxH = 18x6 meter. Inga fästen mot golv. En fantastisk lösning med mycket låg kostnad per ytenhet i jämförelse med andra portar.

Vervaeke produkter offereras i varje enskilt fall beroende på storlek och utförande.

Besök VERVAEKE hemsida! Välj språk under avd.; INDUSTRI - AGRI - ARTEXTIL  och ta del av Vervaeke starka utbud

DIREKTVAL - ENGELSKA;  INDUSTRI  AGRI  ARTEXTIL